Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Werbkowice
Ośrodki Pomocy Społecznej
Adres
Werbkowice
22-550 Werbkowice
woj. lubelskie
Kontakt
tel. 48 846 572 133
gopswerbkowice@op.pl
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- Poradnictwo w sprawach z zakresu pomocy społecznej To kategoria spraw dotycząca wszystkich obywateli znajdujących się przede wszystkim w trudnej sytuacji finansowej, lokalowej, zdrowotnej, wymagających wsparcia (stałego lub tymczasowego) ze strony państwa.
Na pomoc społeczną mogą liczyć osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności członka rodziny, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, śmierci członka rodziny.
Pomoc przyznawana przez państwo ma najczęściej formę zasiłku. Zasiłek może być przyznany jako stały, okresowy lub celowy. Oprócz zasiłku można również starać się o środki pieniężne na usamodzielnienie się, odzież, posiłki, czy lokal socjalny.
- Poradnictwo dotyczące trudnych sytuacji życiowych Trudności związane z pokonywaniem codziennych wyzwań mogą spotkać każdego: problemy natury domowej, pracowniczej, w kontakcie z urzędami, sąsiadami, konflikty międzyludzkie, problemy natury materialnej.
Wiele osób w takich sytuacjach nie podejmuje decyzji o zwróceniu się z prośbą o pomoc do wyspecjalizowanych podmiotów, a przecież obecnie można znaleźć pomoc w każdej niemal sprawie. Nie rezygnuj z szansy poprawy swojej sytuacji. Skontaktuj się z wybranym podmiotem.
- Poradnictwo w sprawach rodzinnych W zakres tych spraw wchodzić może m.in.:
  • przygotowanie pozwu rozwodowego,
  • ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa,
  • ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa mężczyzny,
  • ustalenie macierzyństwa – sprawę wytacza dziecko przeciwko matce,
  • ustalenie wysokości alimentów na dziecko, które musi płacić rodzic lub członek rodziny zobowiązany do ich uiszczania.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2013-05-21